1.  Η Τέλεση των Ιερών Ακολουθιών συνεχίζεται να είναι “κεκλεισμένων των θυρών”.
  2.  Οι θύρες του Ναού θα ανοίγουν μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών και θα είναι ανοιχτοί το πρωί 8:00 – 12:00 και το απόγευμα 18:00 – 20:00.
  3. Επιτρέπεται η προσέλευση φυσικών προσώπων, για ατομική προσευχή και βραχεία παραμονή τους στον χώρο λατρείας. Ο συνολικός αριθμός των εντός των χώρων λατρείας παρευρισκόμενών καθορίζεται σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρευρισκόμενών ορίζεται ο αριθμός πενήντα (50).
  4. Στην είσοδο του Ναού θα υπάρχει αντισηπτικό/απολυμαντικό προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται να τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική διαδικασία απολυμάνσεως των χεριών.
  5. Κατά την διάρκεια της παραμονής στο Ναό, οι πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνιστάται να φέρουν προστατευτική μάσκα. Εάν κάποιος πιστός, κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ασθενείας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση του ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, για την ασφαλή μετακίνηση του σε ειδικό χώρο προς αποφυγή επαφής με άλλα πρόσωπα.
  6. Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες, πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι, χάριν της προστασίας της υγείας τους και των αδελφών τους.
  7. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2019 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Follow us: