• Οδηγίες και Δικαιολογητικά Βαπτίσεως

    ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ Είναι καλό ο νεοφώτιστος να λαμβάνει ένα όνομα. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, να γνωρίζει και να διαβάζει…