Κ.Κωνσταντινίδη 26, Σταυρούπολη, 56431 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

    www.stinenoria.gr

    +30 2310 650069

    AgKonstEleni@imnst.gr