• Ιεροψάλτης :

Ιωάννης Στάυρου – Πρωτοψάλτης,

  • Νεωκόρος :

Κωνσταντίνος Ταρατσίδης